Personvern og informasjonskapsler

Personvern

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Strømsjefen AS, organisasjonsnummer 924 766 956 (heretter omtalt som «Selskapet») behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i den forbindelse ved bruk av Selskapets nettside “Stromforbedrift.no”. Denne personvernerklæringen gjelder for deg som:
– er en bruker av våre sider
– jobber hos våre kunder
– jobber hos våre leverandører

Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til en fysisk person. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, både automatisert og manuell, for eksempel innsamling, strukturering, lagring og sletting.

Vi benytter informasjonskapsler/cookies på nettsiden, som nærmere beskrevet nedenfor på denne siden under “Om cookies på vår nettside”.


Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig:
Navn: Strømsjefen AS
Org.nr.: 924 766 956
E-post: jakob@stromsjefen.no


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål knyttet til ditt arbeidsforhold hos oss. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger vi behandler:

1.1 Behandling av personopplysninger ved bruk av våre tjenester
I forbindelse med at vi sammenligner ulike strømavtaler basert på ditt strømforbruk, samler vi inn enkelte personopplysninger. Dette er ditt postnummer og strømforbruk som kan knyttes til deg via din IP-adresse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å samle inn disse personopplysningene for å levere vår tjeneste.

1.2 Behandling av personopplysninger ved henvendelser som kommer inn via nettsiden eller andre kanaler
Dersom du kontakter oss via våre nettsider eller andre kanaler behandler vi de personopplysningene du legger igjen der. Personopplysninger som behandles vil typisk være navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Opplysningene samles inn via kontaktskjema, ved henvendelser per e-post eller når du kontakter oss på annen måte. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å lagre disse personopplysningene for å følge opp din henvendelse på en god måte.

1.3 Samarbeid med eksterne
For samarbeid med og oppfølging av våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere er det nødvendig å lagre informasjon for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser samt planlegge og gjennomføre oppdrag og prosjekter. Personopplysninger som behandles kan typisk være navn, e-post, telefonnummer og eventuelle andre personopplysninger som er nødvendig i det konkrete oppdraget eller kunde/leverandørforholdet. De fleste av disse personopplysningene vil det være nødvendig for oss å behandle for å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 bokstav b. I noen tilfeller er behandlingen nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i forsvarlig drift og organisering av egen virksomhet, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. I sistnevnte tilfeller har vi vurdert at vår interesse i å foreta behandlingen veier tyngre enn samarbeidspartnerens behov for beskyttelse av sine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. 

1.6 Nyhetsbrev og annen markedsføring
For personer som har samtykket til det sender vi ut nyhetsbrev per e-post. Vi sender også nyhetsbrev og annen markedsføring til de vi har et eksisterende kundeforhold med. I forbindelse med nyhetsbrevet og annen markedsføring behandlinger vi personopplysninger. Dette er navn, kontaktinformasjon (e-post, adresse, evt. telefonnr.) og eventuelt informasjon om arbeidsgiver til dette formålet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 bokstav a eller f. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, som overstiger behovet for beskyttelse av de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Samtykket til å motta slik markedsføring kan når som helst trekkes tilbake. Det kan gjøres ved å ta kontakt med oss.

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Strømsjefen deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter dersom det foreligger et grunnlag for slik utlevering og i den utstrekning er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger. 

Når du fyller ut skjemaet for å motta tilbud på strømavtaler, sender vi denne informasjonen videre til de aktuelle strømleverandørene vi samarbeider med på det aktuelle tidspunktet. Når du fyller ut skjemaet for inngåelse av avtale med en valgt strømleverandør, sender vi denne informasjonen videre til strømleverandøren. Vi gjør dette på oppdrag fra strømleverandøren, som er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

Eksempler på andre som får tilgang til opplysningene er våre tekniske systemleverandører. Et grunnlag for behandling vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Våre databehandlere er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre vi er rettslig forpliktet til fortsatt oppbevaring. 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, retting ved eventuelle feil eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan også henvende deg til oss om du ønsker mer informasjon om måten vi behandler dine personopplysninger. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som utgir seg for å være deg. 

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no


Om cookies på vår nettside

Strømsjefen AS benytter «informasjonskapsler» eller «cookies» på denne nettsiden.

Cookies er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet og som samler inn informasjon om den enkelte bruker. Hvilken informasjon som samles inn, er avhengig av formålet med cookien, som for eksempel kan være brukertilpasning eller statistikk.

«Funksjonelle cookies» er cookies som er nødvendige for å kunne bruke de primære funksjonene til nettstedet. Disse er nødvendige for driften av nettstedet, og benyttes alltid.

Dersom du trykker på “Aksepter” i vårt pop-up-banner på bunnen av nettsiden ved ankomst, samtykker du til bruk av (også) ikke-funksjonelle cookies. Slike cookies er ikke helt nødvendige for drift av nettstedet.

Du kan administrere nettsiders bruk av cookies, inkludert funksjonelle cookies, ved å følge instruksjonene på denne siden: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/. Vær oppmerksom på at ved å skru av alle cookies, vil enkelte funksjoner på nettsiden ikke fungere optimalt.

Hvilke cookies vi bruker, til hvilke formål og lagringstid

Våre funksjonelle cookies
Vi har enkelte nødvendige cookies på vår nettside. Dette er cookies som er nødvendige for at nettsiden skal fungere på riktig måte, og at du som bruker kan bruke nettsiden på riktig måte.

Våre cookies for analyse og statistikk (ikke-funksjonelle)
Vi benytter cookies for analyse- og statistikkformål på vår nettside, dette for å gi brukerne best mulig opplevelse av nettsiden. Noen av disse verktøyene er Google Analytics og Facebook Pixel.

Google Analytics av Google
Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google, et amerikansk selskap.

Vi benytter analyseverktøyet for å analysere bruksmønsteret til våre besøkende. Dette gir oss for eksempel informasjon om; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Statistikken og rapportene benyttes for å forbedre innholdet på vår nettside og bidrar til at vårt innhold når ut til ønskede mottakere.

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen hos Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel
Vi benytter analyseverktøyet for å analysere bruksmønsteret til våre besøkende. Dette gir oss for eksempel informasjon om; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Statistikken og rapportene benyttes for å forbedre innholdet på vår nettside og bidrar til at vårt innhold når ut til ønskede mottakere.

Du kan melde deg av denne innsamlingen hos Facebook eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Facebook Pixel her: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Personvernerklæring
Les mer om vår behandling av personopplysninger her.