BRUKERVILKÅR FOR STRØMSJEFEN AS

Denne avtalen ble sist endret: November 2021

1. GENERELT OM TJENESTEN

1.1 Strømsjefen og tjenestene vi tilbyr
Strømsjefen AS (heretter omtalt som «Strømsjefen AS», «Strømsjefen.no», «vi» eller «oss») tilbyr en formidlingstjeneste for strømavtaler gjennom Strømsjefen.no. Strømsjefen.no skal gjøre det enkelt for forbrukeren å få oversikt over strømavtalene i markedet, inkludert innsyn i avtalevilkår og hvordan prisen beregnes. Formidlingstjenesten innebærer at du gir Strømsjefen.no i oppdrag å finne frem til strømleverandører som passer best til deg ut fra den informasjonen du har gitt. Du godkjenner at Strømsjefen.no videresender de opplysninger du har gitt til tilknyttede strømleverandører.

Formålet med tjenesten er at valget av strømavtale skal være enkelt og ryddig for forbrukeren. Ved å sammenligne strømavtalen kan forbrukeren ta en informert avgjørelse om bruk av strømleverandør. 

1.2 Brukervilkårene
Disse brukervilkårene gjelder all bruk på vår nettside «Strømsjefen.no» og bruk av våre tjenester. Vi ber om at du leser disse brukervilkårene nøye. Ved å besøke eller bruke våre nettsider, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av våre brukevilkår. Hvis du ikke godtar brukervilkårene, skal du ikke bruke våre nettsider.

1.3 Revisjoner av brukervilkårene 
Disse brukervilkårene kan revideres eller oppdateres fra tid til annen. Du bør derfor gjennomgå brukervilkårene regelmessig for oppdateringer. Du kan se når brukervilkårene sist ble revidert øverst på denne siden. Hver gang du åpner eller bruker våre nettsider godtar du de gjeldende vilkårene.

1.4 Restriksjoner i bruk
Du forstår og godtar at Strømsjefen AS kan avbryte eller begrense bruken av hele eller deler av våre nettsider og våre tjenester dersom du opptrer i strid med våre brukervilkår, hvis vi har en sterk mistanke om brudd på våre brukervilkår, av dine egne sikkerhetshensyn, eller hvis vi er påkrevd det ved lov eller pålegg fra myndighetene.

2. AKSEPTABEL BRUK AV NETTSTEDET

2.1 Akseptabel bruk og opptreden 
Du forplikter deg til å sikre at våre nettsider og tjenester bare brukes slik de er forespeilet av oss eller etter deres formål og i henhold til disse brukervilkårene. Dette innebærer at du bl a ikke kan utføre noen av følgende handlinger:
– Bruke nettsidene våre på en måte som bryter lov, forskrift eller myndighetspålegg,
– Prøve å få uautorisert tilgang til eller forstyrre enhver tjeneste, enhet, data, konto eller nettverk ved bruk av våre nettsider og våre tjenester,
– Delta i enhver form for hacking, manipulering, modifisering, endring, dekompilering, demontering eller reversering av programvaren til våre nettsider,
– Sende virus eller annen ondsinnet kode,
– Bruke våre nettsider eller våre tjenester på en måte som kan skade Strømsjefen eller forringe andres bruk av dem,
– Etterligne eller fremstille feilaktig din identitet eller din tilknytning til noen person eller enhet,
– Innsamle informasjon om andre, som f eks e-postadresser eller annen kontaktinformasjon, uten deres samtykke

2.2 Rettigheter til Strømsjefen AS og våre tjenester
Ved å bruke våre nettsider eller våre tjenester godtar du å ikke kopiere, modifisere, distribuere, overføre, publisere på nytt, selge, videreselge eller utnytte, for ethvert formål, noe av innholdet på våre nettsider eller i våre tjenester.

2.3 Brudd på vilkårene
Brudd på disse vilkårene kan føre til at du blir nektet adgang til vår nettside og våre tjenester. Vi vil kun utestenge deg fra våre nettsider i den grad det er nødvendig. Med mindre vi tror at en umiddelbar utestengelse er nødvendig, gir vi rimelig varsel før du nekter adgang til vår nettside og tjenester. 

Brudd på punkt 2.2 kan også medføre krav om erstatning fra Strømsjefen AS. 

3. PRISER OG BETALING
Det er gratis å benytte tjenesten på Strømsjefen.no. Det vil heller ikke bli lagt til kostnader eller avgifter på strømregningen din ved bruk av Strømsjefen.no. 

Priser for strømavtalen oppgis av strømleverandøren. Vi etterstreber å holde vår oversikt oppdatert med priser og avtalevilkår. Det tas likevel forbehold om at strømleverandøren har endret pris og/eller avtalevilkår. Strømsjefen AS kan heller ikke garantere at informasjonen som presenteres på nettstedet er riktig, ettersom informasjonen innhentes fra tredjepart.

Betalingen gjøres via den valgte strømleverandøren i henhold til avtalen du gjør med dem. 

4. ANGRERETT
Det er angrerett ved inngåelse av strømavtale over nett. Det henvises til avtalen med strømleverandøren for nærmere informasjon om hvordan du kan gjøre angreretten gjeldende. 

5. FEIL VED TJENESTENE
Strømsjefen AS er ikke ansvarlig for tap eller skade du eventuelt blir påført som følge av bruk av tjenestene eller den informasjonen som fremkommer på nettstedet, heller ikke som følge av at informasjon ikke har vært tilgjengelig. 

Det er strømleverandøren som er ansvarlig for å levere i henhold til avtalen du har inngått med dem, og Strømsjefen AS representerer ikke på noen måte strømleverandørene eller noen andre. Vi ber deg ta kontakt med strømleverandøren direkte. Du må si fra til dem innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen og gi melding dersom du vil påberope deg feilen.

6. VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Når du bruker vår nettside og våre tjenester, samler vi inn enkelte personopplysninger om deg. Strømsjefen AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger på vår nettside. For behandling av personopplysninger tilknyttet din strømavtale er det strømleverandøren som er behandlingsansvarlig. Det vises til vår personvernerklæring som finnes tilgjengelig her: Personvern og informasjonskapsler

Vi benytter også informasjonskapsler/cookies på nettsiden. Les mer om hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av vår nettside her: Personvern og informasjonskapsler

7. KONFLIKTLØSNING OG VERNETING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som rette verneting.