Sammenlign fastpris på strøm fra flere leverandører

Fyll ut skjemaet og motta tilbud på fastpris fra flere strømleverandører. Sammenlign selv og velg den beste fastprisavtalen for deg.

Få tilbud på fastpris fra flere leverandører

Gratis og helt uforpliktende!


Hva er fastpris på strøm?

Fastpris på strøm er en type strømavtale der strømprisen er en fast pris per kilowattime (kWh) du bruker.

Strømprisen i fastprisavtalene settes av strømleverandøren, og er fast i en bestemt periode uavhengig av hva som skjer i strømmarkedet. De fleste fastprisavtaler varer i 1 år – men en fastprisavtale kan vare i alt fra 3 måneder til 5 år.

Fastpris strøm; fastpris på strøm er forutsigbart. Finn den billigste fastprisavtalen på strøm. Sammenlign fastpris strøm fra flere leverandører.
Fastpris strøm; fastprisavtaler på strøm er trygge og gir forutsigbarhet.

Hvorfor velge fastpris?

Når strømprisen er høy er det mange som vurderer å bytte til fastpris, men er det lønnsomt med fastpris på strøm?

Fastpris på strømmen er lurt for deg som ønsker en forutsigbar strømpris. Siden strømprisen på en fastprisavtale er fast i en bestemt periode fremover i tid, kan du enkelt regne ut og budsjettere hva strømregningene blir i denne perioden. Da trenger du ikke å bekymre deg for store prisøkninger i strømprisen – en fastprisavtale gir deg full kontroll over strømregningen din.

Husk: Fastpris på strøm betyr ikke at du får en fast sum på strømregningen hver måned.

Strømprisen er fast per kWh du bruker, som betyr at du vil få forskjellig totalsum på strømregningen ut i fra hvor mange kWh du bruker hver måned.

Fastpris strøm; med en fastprisavtale på strøm er strømprisen fast, som gir deg forutsigbarhet.
Fastpris strøm; fastpris på strøm gir deg forutsigbarhet. Finn en billig fastprisavtale her.

Fastpris eller spotpris i 2022?

Vurderer du å bytte til fastpris på strøm er det naturlig å sammenligne fastpris med spotpris. Spotpris er den mest vanlige typen strømavtale, og har gitt den laveste strømprisen i gjennomsnitt det siste tiåret.

Den store forskjellen mellom fastpris og spotpris er at spotpris følger markedsprisen på strømbørsen (NordPool), som betyr at man er utsatt for store prisøkninger i strømprisen. 

Fastpris strøm; fastpris vs spotpris 2022. Oversikt over strømprisen på fastpris og spotpris det siste tiåret.
Fastpris strøm; gjennomsnittlig strømpris på spotprisavtaler og fastprisavtaler det siste tiåret. Spotpris har vært billigst i gjennomsnitt, men vi ser en stor endring mot starten av 2021. Kilde: SSB

Sammenligner vi fastpris og spotpris det siste tiåret ser vi at spotpris har gitt den billigste strømprisen i gjennomsnitt. Fastprisavtaler med over 1-års varighet har vist seg å være billigst i gjennomsnitt siden 2021, på grunn av de høye strømprisene.

Så, hvorfor skal du velge fastpris om spotpris har gitt den laveste strømprisen i gjennomsnitt?

Det generelle prisnivået på strøm har økt kraftig de siste årene. For mange har strømregningen blitt en betydelig del av økonomien, og noen sliter med å betale for seg når strømprisen er på det høyeste.

Velger du fastpris på strømmen har du muligheten til å forsikre deg om at du klarer å betale strømregningen i den perioden strømprisen er fast. Fastpris fungerer som en forsikring mot høye strømpriser. For noen vil det være verdt det å betale en litt høyere strømpris i gjennomsnitt, for å være forsikret mot de periodene med høyest strømpris. 

Hva koster fastpris på strøm?

Det er strømleverandøren som bestemmer hva strømprisen skal være på en fastprisavtale. Strømprisen oppgis i øre per kilowattime (øre/kWh), og er fast i en bestemt periode som også bestemmes av strømleverandøren.

Strømregningen din blir dermed strømprisen ganget med antall kWh du har brukt i perioden, pluss nettleie.

Slik finner du billigste fastpris på strøm!

Å finne en billig fastprisavtale kan være vanskelig med flere hundre forskjellige avtaler å velge mellom. Vi i Strømsjefen.no har gjort det enkelt for deg å sammenligne de billigste fastprisavtalene i Norge. Fyll ut skjemaet på toppen av siden og motta tilbud på fastprisavtaler fra flere leverandører.

Før du inngår en fastprisavtale på strømmen er det viktig at du setter deg godt inn i avtalevilkårene.

Heldigvis får du full informasjon på hver eneste fastprisavtale i tilbudene, slik at du kan ta en god og informert avgjørelse.

Hvem tilbyr fastpris på strøm?

De aller fleste strømleverandører i Norge tilbyr fastpris. En av fordelene med tjenesten vår er at vi sammenligner alle strømleverandørene som tilbyr fastpris i ditt område! Når du sammenligner fastprisavtalene i oversikten vår, er det enkelt å se hvilken strømleverandør som tilbyr den billigste fastprisen. Men hvilket strømselskap er best?

Norsk Kundebarometer, et forskningsprosjekt av Handelshøyskolen BI, måler hvert år kundetilfredshet og lojalitet blant norske strømforbrukere. Forskningsprosjektet rangerer så hvilke strømleverandører som har de mest fornøyde kundene.

I 2021 var det Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som vant kåringen blant strømleverandørene, og hadde de mest fornøyde kundene. På 2 plass kom Gudbrandsdal Energi (GE) og på 3 plass kom LOS i 2021.

Bruddgebyr på fastpris

Før du inngår en fastprisavtale på strømmen burde du sette deg godt inn i avtalevilkårene. I oversikten vår på Strømsjefen.no får du full informasjon om hver eneste fastprisavtale, alt fra strømpris, bindingstid og bruddgebyr.

Bruddgebyr og bindingstid på fastprisavtaler er to ting du må få oversikt over før du bytter til en fastprisavtale. Når du bytter til en fastprisavtale er det bindingstid hele perioden hvor strømprisen er fast/bundet. Grunnen til at fastprisavtaler har bindingstid er fordi strømleverandørene kjøper inn strøm for deg, frem i tid. Det finnes derfor ingen fastprisavtaler uten bindingstid.

På fastprisavtaler bruker bruddgebyret bruker å ligge på minst 500 kroner. Siden strømleverandøren kjøper inn strøm for deg frem i tid, må de selge strømmen de har kjøpt inn om du velger å avslutte avtalen før bindingstiden er over. Er strømprisen ved salget lavere enn det strømleverandøren kjøpte den inn for, taper strømleverandøren penger på at du avslutter avtalen tidlig. Da kan det hende at du må gjøre opp for dette tapet på den siste strømregningen din.

Fastpris og strømstøtte/ kompensasjon

Regjeringen har bestemt at strømstøtteordningen skal forlenges til mars 2023. Har du fastpris på strømmen din kommer du til å motta strømstøtte/kompensasjon. Strømstøtten er helt uavhengig av strømleverandør og strømavtale.

Strømstøtteordningen fungerer slik at når den gjennomsnittlige markedsprisen for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre/kWh eks. mva., vil staten betale 80 prosent av prisen over dette nivået. For å nå en pris på 70 øre/kWh eks. mva. må prisen inkludert mva. nå 87,5 øre/kWh.

Eksempel på strømstøtte/kompensasjon for fastpris

La oss si at du har inngått en fastprisavtale hvor strømprisen er fast på 100 øre/kWh. Den gjennomsnittlige strømprisen for måneden i prissonen husholdningen tilhører, var 200 øre/kWh. Staten vil da betale 80 prosent av prisen over 87,5 øre/kWh (70 øre/kWh eks. mva).

200 øre/kWh – 87,5 øre/kWh = 112,5 øre/kWh

112,5 øre/kWh * 0,8  = 90 øre/kWh (0,8 = 80%)

Ved en gjennomsnittlig strømpris for måneden på 200 øre/kWh, vil staten betale 90 øre/kWh for deg. Strømprisen på fastprisavtalen din er 100 øre/kWh, som betyr at du bare betaler 10 øre/kWh for denne aktuelle perioden.

Fastpris strøm

De mest populære fastprisavtalene er:

  • Fastpris strøm 3 år
  • Fastpris strøm 1 år
  • Fastpris strøm 5 år
  • Fastpris strøm 6 mnd
  • Fastpris strøm 3 måneder

Artikler