Slik blir du påvirket av Ny Nettleie 2022

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge skal betale en ny nettleie fra og med 1. januar 2022. Dette kan ha stor påvirkning på din strømkostnad. Hensikten bak den nye prismodellen er å jevne ut strømforbruket over døgnet, for å utnytte strømnettet på best mulig måte. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan “Ny Nettleie 2022” vil påvirke deg.

Ny nettleie 2022; i denne artikkelen går vi gjennom alt du må vite om den nye nettleiemodellen. Se hvordan du blir påvirket.
Ny nettleie 2022; den nye nettleiemodellen vil påvirke strømregningen til mange, finn ut i denne artikkelen hvordan den vil påvirke deg.

Selv om den nye modellen er lik for alle nettselskap, er prisene for Ny Nettleie 2022 satt individuelt av hvert nettselskap.

Her er endringene i Ny Nettleie 2022

Nettleien har tidligere bestått av et Fastledd og et Energiledd. Energileddet endrer prismodell, mens Fastleddet blir byttet ut med et Kapasitetsledd. Det er 3 begreper som er sentrale for å forstå endringene i Ny Nettleie 2022. De skal vi ta for oss nå:

1. Energileddet

Tidligere har prisen på energileddet vært en fast sum per kWh, uansett når på døgnet du har forbrukt denne strømmen.

Nå endres energileddet slik at prisen per kWh avhenger av årstid, hverdag/helg og når på døgnet du bruker strømmen.

Energileddet varierer mellom nettselskapene. Hos noen er prisen forskjellig på sommertid (april-oktober) og vintertid (november-mars). Hos alle er prisen lavere i helgene (lør-søn) og i tidsrommet fra 22:00 til 06:00 i hverdagen (man-fre).

2. Kapasitetsleddet

Fastleddet du har betalt tidligere blir byttet ut med et kapasitetsledd. Kapasitetsleddet sier hvor mye du kapasitet du trenger på det meste i løpet av måneden.

Kapasitetsleddet har forskjellige trinn med forskjellige priser. Hvilket trinn du havner på og må betale, kommer an på din månedsmaks.

3. Månedsmaks

Månedsmaks er den timen i løpet av måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk.

Eksempel:
Hvis det gjennomsnittlige forbruket ditt var 4 kWh den timen i løpet av måneden du brukte mest (månedsmaks), vil du havne på det kapasitetstrinnet som tilsvarer 4 kWh.

Hos noen nettselskap er dette trinn 1 (0-5 kWh), og hos andre nettselskap er dette trinn 2 (2-5 kWh).

Månedsmaks er innført i den nye nettleiemodellen fra 2022. Les hva månedsmaks er i denne artikkelen.
Her er et eksempel fra Lede (nettselskap). Under «høyeste timeforbruk» ser man hvor mye månedsmaksen har vært hver enkelt måned. I dette tilfellet har månedsmaksen variert fra 2,923 kWh til 3,667 kWh. Det betyr at man har havnet på trinn 1 hver måned. Hos Lede er trinn 1 0-5 kWh, som tilsvarer 266,25 kroner i måneden.

Prisene på kapasitetsleddet hos ditt nettselskap finner du her.

Du finner månedsmaksen/forbrukstoppen din under “mitt forbruk” ved å gå på “min side” hos ditt nettleie-selskap.

Les hvordan du enkelt kan finne den billigste strømavtalen her!

Hvorfor «Ny Nettleie 2022»?

Ny Nettleie 2022, video av Glitre Energi Nett.

For at du skal ha muligheten til å bruke strøm, må strømmen bli fraktet til deg. Strømnettets oppgave er nettopp det, å frakte strømmen til deg. Det er derfor du betaler nettleie.

Elektrifisering av transport og bruk av elektrisitet i forbindelse med det grønne skiftet, gjør at strømforbruket i Norge øker år etter år. I følge analyser fra NVE ventes strømforbruket å øke med 25-40 prosent frem mot 2040. Økt forbruk og etterspørsel etter strøm fører til økt belastning på strømnettet.

Bare ved å utnytte strømnettet bedre gjennom smart lading av EL-biler, anslår NVE at vi kan spare 11 milliarder kroner i investeringer i strømnettet.

Strømnettet sammenlignes ofte med en motorvei. Når det er rushtid og alle skal bruke motorveien samtidig, oppstår det kø og flyten i trafikken blir lite effektiv.

Det samme gjelder strømnettet. I perioder hvor mange bruker strøm samtidig (ofte når man våkner, middagstid og når man legger seg) belastes strømnettet svært mye, dette kalles effekttopper eller forbrukstopper. Om forbrukstoppene er svært høye og belastningen på strømnettet blir for stort, kan man risikere å få “kø” i strømnettet. Dette kan i verste fall føre til at man ikke får fraktet strømmen til seg, fordi det ikke er stor nok kapasitet i strømnettet.

Å bygge ut for å øke kapasiteten til strømnettet er svært dyrt, og man ønsker derfor å jevne ut strømforbruket over døgnet for å redusere forbrukstoppene.

Prismodellen bak den nye nettleien vil føre til at de som belaster strømnettet mest (høy forbrukstopp/månedsmaks), betaler mest. Motsatt vil de som belaster strømnettet minst (lav forbrukstopp/månedsmaks) betale minst. Den nye nettleien vil dermed insentivere forbrukerne til å jevne ut strømforbruket over døgnet, for å redusere forbrukstoppene og belastningen på strømnettet.

Elvia – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-2 kWh130 kr
Trinn 2: 2-5 kWh190 kr
Trinn 3: 5-10 kWh280 kr
Trinn 4: 10-15 kWh375 kr
Trinn 5: 15-20 kWh470 kr
Trinn 6: 20-25 kWh565 kr
Trinn 7: 25-50 kWh1250 kr
Trinn 8: 50-75 kWh1720 kr
Trinn 9: 75-100 kWh2190 kr
Trinn 10: Over 100 kWh4180 kr
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter. Prisene er for kunder med årlig strømforbruk under 100 000 kWh.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Vinter*** (november-mars)41,70* øre/kWh29,20* øre/kWh
Sommer (april-oktober)37,35* øre/kWh31,10* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
*** Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I november-desember er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen.

Om Elvia er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Tensio – Ny nettleie 2022

Tensio skiller mellom gamle Nord- og Sør-Trøndelag.

Tensio – Sør-Trøndelag

Priser Kapasitetsledd:
Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-2 kWh84 kr
Trinn 2: 2-5 kWh189 kr
Trinn 3: 5-10 kWh360 kr
Trinn 4: 10-15 kWh557 kr
Trinn 5: 15-20 kWh754 kr
Trinn 6: 20-25 kWh951 kr
Trinn 7: 25-50 kWh1542 kr
Trinn 8: 50-75 kWh2527 kr
Trinn 9: 75-100 kWh3512 kr
Trinn 10: 100-150 kWh4990 kr
Trinn 11: 150-200 kWh6990 kr
Trinn 12: 200-300 kWh9916 kr
Trinn 13: 300-400 kWh13856 kr
Trinn 14: 400-500 kWh17797 kr
Trinn 15: Over 500 kWh29619 kr
* Prisene inkluderer MVA. (25%), lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) på 1 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,69 øre/kWh.
Priser Energiledd:
EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd39,61* øre/kWh28,36* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.

Om Tensio er nettselskapet ditt og du bor i gamle Sør-Trøndelag, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

BKK Nett – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-5 kWh175 kr
Trinn 2: 5-10 kWh290 kr
Trinn 3: 10-15 kWh405 kr
Trinn 4: 15-20 kWh520 kr
Trinn 5: 20-25 kWh635 kr
* Prisene er inkludert MVA. (25%) og andre avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Vinter*** (januar-mars)34,89* øre/kWh24,89* øre/kWh
Sommer (april-desember)43,01* øre/kWh33,01* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
*** Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I november-desember er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen.

Om BKK Nett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Lede – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-5 kWh266,25 kr
Trinn 2: 5-10 kWh478,75 kr
Trinn 3: 10-15 kWh691,25 kr
Trinn 4: 15-20 kWh905 kr
Trinn 5: 20-25 kWh1117,50 kr
Trinn 6: 25-50 kWh1755,50 kr
Trinn 7: 50-75 kWh2818,75 kr
Trinn 8: 75-100 kWh3882,50 kr
Trinn 9: 100-150 kWh5477,50 kr
Trinn 10: 150-200 kWh7605 kr
Trinn 10: Over 200 kWh10795 kr
* Prisene gjelder alle privatkunder og næringskunder med forbruk over 100 000 kWh med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Vinter*** (november-mars)31,638* øre/kWh23,644* øre/kWh
Sommer (april-oktober)34,01* øre/kWh27,26* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
***Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I november-desember er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen.

Om Lede er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Agder Energi Nett – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-2 kWh187,50 kr
Trinn 2: 2-5 kWh225 kr
Trinn 3: 5-10 kWh337,50 kr
Trinn 4: 10-15 kWh517,50 kr
Trinn 5: 15-20 kWh786,25 kr
Trinn 6: 20-25 kWh1236,25 kr
Trinn 7: 25-50 kWh2136,25 kr
Trinn 8: 50-75 kWh2922,50 kr
Trinn 9: 75-100 kWh4046,25 kr
Trinn 10: Over 100 kWh5620 kr
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd35,89* øre/kWh23,39* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.

Om Agder Energi Nett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

LNett (Lyse Elnett) – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-5 kWh200 kr
Trinn 2: 5-10 kWh325 kr
Trinn 3: 10-15 kWh450 kr
Trinn 4: 15-20 kWh575 kr
Trinn 5: 20-25 kWh700 kr
Trinn 6: 25-50 kWh1263 kr
Trinn 7: 50-75 kWh1825 kr
Trinn 8: 75-100 kWh2388 kr
Trinn 9: Over 100 kWh4471 kr
* Prisene er oppgitt med MVA. (25%) og andre avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd46,3* øre/kWh36,3* øre/kWh
Energiledd*** (januar-mars)38,1* øre/kWh28,1* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
***Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I november-desember er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen.

Om LNett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Arva (Troms Kraft Nett og Nordlandsnett) – Ny nettleie 2022

Arva har ikke publisert prisene for Ny Nettleie 2022.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Norgesnett – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-2 kWh145 kr
Trinn 2: 2-5 kWh180 kr
Trinn 3: 5-10 kWh305 kr
Trinn 4: 10-15 kWh490 kr
Trinn 5: 15-20 kWh670 kr
Trinn 6: 20-25 kWh1010 kr
Trinn 7: 25-50 kWh1575 kr
Trinn 8: 50-75 kWh2150 kr
Trinn 9: 75-100 kWh2750 kr
Trinn 10: Over 100 kWh4375 kr
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle andre avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd*** (januar-mars)34,89* øre/kWh23,64* øre/kWh
Energiledd (april-desember)43,01* øre/kWh31,76* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
***Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I resten av året er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen

Om Norgesnett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Glitre Energi Nett – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-2 kWh135 kr
Trinn 2: 2-5 kWh175 kr
Trinn 3: 5-10 kWh260 kr
Trinn 4: 10-15 kWh443,75 kr
Trinn 5: 15-20 kWh662,50 kr
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd31,76* øre/kWh21,14* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.

Om Glitre Energi Nett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Haugaland Kraft Nett – Ny nettleie 2022

Priser Kapasitetsledd:

Trinn* Kapasitetsledd (kr per måned)
Trinn 1: 0-5 kWh290 kr
Trinn 2: 5-10 kWh390 kr
Trinn 3: 10-15 kWh490 kr
Trinn 4: 15-20 kWh590 kr
Trinn 5: 20-25 kWh690 kr
Trinn 6: 25-50 kWh1500 kr
Trinn 7: 50-75 kWh2500 kr
Trinn 8: 75-100 kWh3500 kr
Trinn 9: Over 100 kWh4500 kr
* Prisene inkluderer MVA (25%) og alle offentlige avgifter.

Priser Energiledd:

EnergileddDagNatt**/helg
Energiledd*** (januar mars)38,39* øre/kWh28,39* øre/kWh
Energiledd (april-desember)46,51* øre/kWh36,51* øre/kWh
* Prisene er inkludert MVA (25%) og alle offentlige avgifter.
** Natt er klokken 22:00 til klokken 06:00.
***Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 redusert på grunn av en reduksjon i elavgiften til 8,90 øre/kWh foreslått av regjeringen. I november-desember er prisen på elavgiften 15,41 øre/kWh, som er normalen.

Om Haugaland Kraft Nett er nettselskapet ditt, kan du logge inn her for å sjekke hvilket trinn i Kapasitetsleddet du havner i.

Les mer her om hvordan du kan utnytte den nye prismodellen og spare mest mulig penger.

Slik sparer du penger med Ny Nettleie 2022

Med den nye prismodellen kan det virke som at nettselskapene ønsker at vi forbrukere skal flytte strømforbruket til nattid. Her må vi imidlertid komme med en advarsel:

Selv om prisene er lavere om natten (22:00-06:00) er det viktig å ivareta brannsikkerheten. Myndighetene og nettselskapene fraråder å bruke hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten mens man sover. Man skal tilstrebe å bruke hvitevarer og lade diverse enheter, som mobil og EL-bil, mens man er våken og tilstede.

Lading av EL-bil kan gjøres trygt om natten med godkjent lader. For trygg lading av EL-bil kan du se nærmere her.

Jevn ut strømforbruket over døgnet

Med den nye prismodellen for kapasitetsleddet er det viktig å unngå en høy månedsmaks. Dette kan gjøres ved å jevne ut strømforbruket over døgnet. Prøv så godt du kan å ikke ta i bruk flere strømkrevende apparater samtidig.

Det er særlig viktig å ikke bruke flere strømkrevende apparater om morgenen og rundt middagstider. Strømprisene er som regel på det høyeste rundt disse tidene, på grunn av høy strømforbruk i landet. Det kan lønne seg å dusje før man legger seg om kvelden, særlig etter 22:00 da prisen på energileddet er redusert.

Bruk ny teknologi – følg med på strømprisen via smarte apper

Så å si alle strømselskap har per i dag egne apper eller «min side» på deres nettside, hvor man kan følge med på strømprisen i sanntid. Strømprisen er ikke koblet til nettleien, men å følge med på strømprisen kan spare deg for mye penger.

De fleste appene viser estimert strømpris gjennom dagen, og neste dag. Her kan man dra nytte av å se hvordan strømprisen utvikler seg gjennom morgendagen, og planlegge strømforbruket deretter.

«Bare» ved å flytte middagen en halvtime eller en time kan utgjøre svært store forskjeller da strømprisen kan variere mye på kort tid.

Her ser man et eksempel fra appen til Kraftriket. Variasjonen i strømprisen over noen få timer kan være enorm. Om man har muligheten til det, kan man spare 167,41 øre/kWh ved å flytte middagen fra klokken 17-18 til klokken 19-20 – det er en reduksjon i prisen på 51,2 prosent!

Her ser man et eksempel over hvordan man kan følge med på strømprisen for neste dag. Man kan dra nytte av å planlegge strømforbruket etter denne oversikten.

Les mer om hvordan du kan spare penger ved å redusere strømforbruket her.

Ikke betal for mye for strømmen!