Sammenlign spotpris på strøm fra flere leverandører

Fyll ut skjemaet og motta tilbud på spotpris fra flere strømleverandører. Sammenlign selv og velg den beste spotprisavtalen for deg.

Få tilbud på spotpris fra flere leverandører

Gratis og helt uforpliktende!


Hva er spotpris på strøm?

Spotpris er en type strømavtale der du betaler det samme for strømmen som det strømleverandørene gjør. Strømprisen i en spotprisavtale følger strømbørsen (NordPool), og varierer fra time til time. I tillegg til spotprisen tar strømleverandøren som regel et påslag per kilowattime (kWh), og/eller et månedlig fastbeløp.

Spotpris har vist seg å være den billigste avtaleformen på strøm i gjennomsnitt det siste tiåret, og er anbefalt av Forbrukerrådet. Spotpris er den mest populære strømavtalen og statistikk fra SSB viser at ca. 75% av Norske forbrukere har spotpris på strømmen.

Hvorfor velge spotpris?

Strøm til spotpris har lenge vært den mest populære strømavtalen blant Norske forbrukere. Grunnen til at spotpris har blitt den mest vanlige typen strømavtale, er at spotpris har gitt den laveste gjennomsnittlige strømprisen det siste tiåret.

Spotpris er den mest valgte typen strømavtale i Norge. Sammenlign billige spotprisavtaler på Strømsjefen.no.
Spotpris har lenge vært den mest populære typen strømavtale i Norge. Siden 2017 har 70-80% av Norske husholdninger hadd en spotprisavtale på strømmen. Kilde: SSB

Fordelen med spotpris er at du betaler det strømmen faktisk koster, og det er enkelt å følge med om strømavtalen din er konkurransedyktig eller ikke. I tillegg kan du påvirke strømkostnaden ved å aktivt bruke strøm når strømprisen er lav, og unngå å bruke strøm når strømprisen er høy.

Ulempen med spotpris er at det kan være store variasjoner i strømprisen. Siden spotpris følger strømbørsen time for time, vil du være med på både nedturene og oppturene i strømprisen. Om økonomien din tåler å være med på svingningene i strømprisen, vil spotpris være den beste og billigste strømavtalen for deg.

Slik finner du billigste spotpris på strøm!

Siden spotprisen er lik for alle strømleverandørene, handler det om å finne spotprisavtalen med lavest påslag og fastbeløp. Mange strømleverandører tilbyr spotprisavtaler med minuspåslag, altså et negativt påslag på spotprisen per kWh. Ved å utnytte disse strømavtalene har du mulighet til å betale mindre enn det strømleverandørene selv gjør for strømmen. Blant disse avtalene finnes det mange lokketilbud hvor strømprisen endres raskt.

Du slipper unna lokketilbudene ved å bruke tjenesten vår, hvor du kan velge selv hvor lenge du ønsker at strømprisen skal være garantert. Hos oss finner du spotprisavtaler med minuspåslag hvor strømprisen er garantert i opptil 13 måneder!

Hvilken spotprisavtale som er best for deg kommer an på hvor ofte du ønsker å bytte strømavtale. Er det ikke noe problem for deg å bytte strømavtale ofte kan du velge de billigste avtalene med kortest prisgaranti, og strategisk bytte til en ny spotprisavtale med en gang prisgarantien er over. Om du ikke ønsker å bytte strømavtale ofte kan du velge en spotprisavtale med lang prisgaranti.

Det er viktig at du sjekker avtalevilkårene før du velger spotprisavtale. Påslag, fastbeløp, bindingstid og prisgaranti er det viktigste du må få kontroll over før du bytter. I oversikten vår får du full informasjon på hver eneste spotprisavtale, slik at du kan ta en informert avgjørelse og sikre deg billig strøm.

Hvordan beregnes spotpris?

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan strømmarkedet henger sammen, og mange lurer på hvordan spotpris fungerer.

Spotprisen settes time for time på strømbørsen (NordPool) og bestemmes ut ifra tilbud og etterspørsel på strøm i europa. Grunnen til at strømforbruket i europa bestemmer strømprisen i Norge er fordi Norge er tilknyttet det europeiske strømnettet. På NordPool sine sider kan man se hva spotprisen er nå, og følge spotprisen time for time.

Når det kommer til strømprisen er Norge er delt inn i 5 forskjellige prissoner. Spotprisen varierer mellom strømsonene, men er lik for alle som bor i samme strømsone. Prissonene for strøm i Norge er:

Spotprisen er lik for alle strømleverandører. Sammenlign spotprisavtaler og finn den med lavest påslag.
Spotprisen varierer fra time til time, men er lik uansett hvilken strømleverandør du har. Forskjellen mellom strømleverandørene er hvor mye de tar i tillegg til spotprisen. Finn den billigste spotprisavtalen her.

Spotpris eller timespot?

Timespot er en ny variant av spotpris som har blitt svært populær de siste årene. Det kan være vanskelig å forstå forskjellen på spotpris og timespot, men her skal vi prøve å gi en enkel forklaring.

Har du en strømavtale med timespot er du sikret at spotprisen beregnes time for time. Timespot reguleres av Forbrukertilsynet, og det er ikke lov å reklamere med timespot med mindre spotprisen faktisk beregnes time for time.

Har du en spotprisavtale kan spotprisen beregnes time for time, eller som gjennomsnittlig spotpris i løpet av dagen eller måneden. Hvordan spotprisen beregnes i strømavtalen din er opplyst i avtalevilkårene.

Beregnes spotprisen time for time betyr det at du må betale den strømprisen som var den timen du brukte strømmen – akkurat som i en timespotavtale. Det betyr at strømmen blir dyrere om du bruker strøm når strømprisen er høy, og billigere om du bruker strøm når strømprisen er lav. Beregnes spotprisen som gjennomsnittlig spotpris i løpet av dagen eller måneden, er det den gjennomsnittlige spotprisen i perioden du må betale per kWh – uansett hvilke timer i perioden du brukte strøm.

Vår erfaring er at de aller fleste avtaler som oppgis som spotprisavtaler, blir beregnet time for time eller dag til dag. Nå som de aller fleste har fått installert automatiske strømmålere kan forbruket registreres fortløpende. Om du ikke har en automatisk strømmåler og har en spotprisavtale på strømmen, vil du måtte betale den gjennomsnittlige spotprisen i løpet av måneden.

Spotpris eller innkjøpspris?

Forskjellen mellom spotpris og innkjøpspris er at med innkjøpspris betaler du også et innkjøpspåslag. Tidligere ble ikke Innkjøpspåslaget opplyst om, og strømbransjen har fått hard kritikk av Forbrukerrådet for denne praksisen. Mange tror derfor at innkjøpspris og spotpris er det samme.

I tillegg blir innkjøpsprisavtaler beregnet med en vektet gjennomsnittsberegning basert på når på døgnet de mener du har brukt mest strøm. Det er ikke godt å vite helt hvordan strømleverandørene utfører disse vektede beregningene, og det varierer mellom hvert selskap. Om strømleverandøren regner seg frem til at mesteparten av strømforbruket ditt skjer mens strømprisen er på det høyeste, vil strømregningen din bli dyrere.

På bakgrunn av dette anbefaler vi deg til å velge en strømavtale med spotpris. Spotprisavtaler er mye mer transparent, og du er sikret den samme strømprisen som strømleverandørene betaler.

Spotpris eller fastpris?

Fastpris er det motsatte av spotpris. Med en fastprisavtale på strømmen betaler du en fast pris per kWh, som er garantert i en bestemt periode. Fastpris på strøm gjør at du slipper å bry deg om svingningene i spotprisen, og strømprisen er forutsigbar.

Spotpris har vært billigere enn fastpris, og har gitt den billigste strømprisen i gjennomsnitt det siste tiåret. Om spotpris vil fortsette å være billigere enn fastpris, er umulig å si noe om. Tåler økonomien din svingningene i strømprisen som man kan få med en spotprisavtale, vil spotpris være den billigste strømavtalen for deg. Om du ønsker en mer forutsigbar økonomi med fast strømpris, kan fastpris (link fastpris) være noe for deg. 

Når er spotprisen billigst?

Spotprisen settes på strømbørsen (NordPool) som bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det betyr at spotprisen som regel vil være billigst når færre bruker strøm samtidig. Tidspunktene i løpet av dagen der flest bruker strøm samtidig er om morgenen, i middagstiden og ved sengetid.

For å se når spotprisen er på det billigste er det lurt å bruke smarte strøm-apper. De fleste strømleverandører har i dag strøm-apper hvor man kan følge spotprisen fra time til time, og se strømprisen for neste dag. Bruker du en slik app er det enkelt å holde oversikt over strømprisen og tilpasse forbruket deretter.

Spotpris med forvaltning?

Flere strømleverandører har den siste tiden reklamert spotpris med forvaltning, men hva er egentlig det?

Spot med forvaltning er en strømavtale der du betaler spotpris fra time til time kombinert med sikringspriser. Sikringspriser fungerer slik at strømleverandøren kjøper inn strøm til en bestemt pris frem i tid, og kan på den måten oppnå priser som er lavere enn spotprisen.

Eksempel på spotpris med forvaltning (veldig forenklet):

I januar kjøper strømleverandøren din strøm for februar for 100 øre/kWh. I slutten av februar endte spotprisen opp med å være 120 øre/kWh. Det betyr at strømleverandøren har oppnådd en gevinst på 20 øre/kWh. Har du en spotprisavtale med forvaltning vil en bestemt andel av denne gevinsten gå til deg som kunde, gjennom en redusering i strømregningen. Ender strømselskapet opp med å ha betalt mer for strømmen i januar enn det spotprisen endte opp med å bli i februar, blir strømprisen din for februar dyrere enn spotprisen.

Ønsker du å bytte til en spotprisavtale med forvaltning er det ekstra viktig at du setter deg godt inn i avtalevilkårene. Du må vite hvor mye ekstra du kan ende opp med å betale over spotprisen, og hvor stor del av en eventuell gevinst som går til deg som kunde. Spotpris med forvaltning har som regel oppsigelsestid, og det er viktig å se hva bruddgebyret kommer på.

Artikler