Strømpriser

Sammenlign strømpriser og finn den beste strømavtalen der du bor!

Data levert av

Guide for 2022:
Alt du må vite om strømpriser

I denne guiden går vi gjennom alt du må vite om strømpriser. Lær hvordan strømprisene bestemmes og hva som påvirker strømprisen din. Du kan også sammenligne strømpriser og strømleverandører, og finn den beste strømprisen der du bor.

Strømpriser; sammenlign strømpriser og finn den billigste strømprisen der du bor. Velg mellom alle landets strømleverandører, sammenlign og velg selv.
Strømpriser; sammenlign strømpriser og finn den billigste strømprisen i ditt område.

Hva bestemmer strømprisen?

Strøm er noe alle trenger og bruker, men de aller fleste vet faktisk ikke hvordan strømpriser settes. I dette avsnittet tar vi for oss alt du må vite om hvordan strømpriser settes.

Type strømavtale

Strømprisen avhenger først og fremst hvilken type strømavtale du har; spotpris, fastpris eller variabel strømpris:

 • Spotpris; med en spotprisavtale betaler du markedsprisen for strøm, time for time. Strømprisen settes på strømbørsen Nord Pool og bestemmes ut ifra tilbud og etterspørsel, som igjen blir påvirket av andre faktorer vi skal gå nærmere inn på senere i denne guiden.
 • Fastpris; med en fastprisavtale betaler du en fast strømpris per kWh som du og strømselskapet har blitt enige om, i en gitt periode hvor du er bundet til avtalen. I denne perioden betaler du den samme strømprisen per kWh du forbruker, uavhengig av hvordan strømprisen i markedet svinger.
 • Variabel strømpris; med en variabel prisavtale betaler du en fast strømpris per kWh, som kan endres hver 14 dag. Strømprisen settes av strømselskapet og på 14 dagers varsel kan prisen endres.
Strømpriser; hvilken type strømavtale du har påvirker hva strømprisen din blir. Sammenlign strømpriser på flere type strømavtale. Finn billigste strømpris.
Strømpriser; hva strømprisen din er kommer an på hvilken type strømavtale du har – spotpris, fastpris eller variabel strømpris.

Strømprisen i ditt prisområde

Du har sikkert lagt merke til at strømprisene varierer stort fra nord til sør. Det er fordi Norge er delt inn i 5 forskjellige prisområder, også kalt strømsoner eller strømregioner. Hvor i landet du bor bestemmer hvilket prisområde du tilhører og påvirker strømprisen din.

Prisområdene har forskjellige strømpriser basert på sonens totale strømforbruk, kraftproduksjon og kapasiteten i strømkablene (hvor mye strøm som kan transporteres innad og mellom prisområdene).

Prisområdene i Norge

 • Sone 1: Sør-øst-Norge
 • Sone 2: Sør-Norge
 • Sone 3: Midt-Norge
 • Sone 4: Nord-Norge
 • Sone 5: Vestlandet
Strømpriser; her er ser du et kart over prisområdene i Norge. Kilde: Statnett

Dagens strømpris (spotpris time for time)

Har du en spotprisavtale endres strømprisen time for time. Strømprisen settes på den Nordiske strømbørsen, Nord Pool, og bestemmes ut ifra tilbud og etterspørsel i markedet. Dagens strømpriser blir bestemt av aktørene på strømbørsen dagen i forkant.

På strømbørsen møtes kraftprodusentene og strømleverandørene som selger og kjøper strøm. Hvor mye strøm kraftprodusentene kan produsere og hvor mye strøm strømleverandørene trenger for å dekke behovet til sine kunder, bestemmer strømprisen i de forskjellige prisområdene i Norden – Norge inkludert.

Tilbudet og etterspørselen i markedet blir påvirket av mange forskjellige faktorer, noen av disse er;

 • hvor mye kraft som produseres i Norge, samt landene som deltar på Nord Pool
 • hvor mye kraft forbrukerne trenger i Norge, samt landene som deltar på Nord Pool
 • kapasitet i strømkablene som frakter, importerer og eksporterer strøm
 • prisen på gass, kull, og CO2-kvoter i Europa
 • import og eksport av strøm i Norge

Effekten av import og eksport av strøm

I tillegg hvilket prisområde du tilhører blir strømprisen også påvirket av energisituasjonen i utlandet. Norge er koblet til et internasjonalt strømmarked hvor vi importerer og eksporterer strøm, som fører til at tilbudet og etterspørselen i utlandet påvirker strømprisene her hjemme.

Det er myndighetene ved Statnett som styrer importen og eksporten av strøm over landegrensene i Norge. I normalår produserer Norge mer strøm enn vi bruker, som gjør at vi kan selge (eksportere) strøm til utlandet. I perioder hvor Norge ikke produserer nok strøm til å dekke vårt forbruk, kan vi kjøpe (importere) strøm fra utlandet.

Strømpriser; mesteparten av strømmen som produseres i Norge er vannkraft. Sammenlign strømpriser.
Strømpriser; mesteparten av strømmen som produseres i Norge er vannkraft.

Det kan være flere grunner til at Norge velger å eksportere strøm til utlandet. I perioder med mye nedbør, fulle vannmagasin og smeltevann, kan produsentene bli nødt til å produsere strøm for å forhindre flom. Produsert strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes eller eksporteres (selges) til utlandet, slik at det ikke går tapt.

Det kan også hende at Norge importerer strøm selv om vi har relativt mye vann i vannmagasinene. Vann kan holdes igjen for å rasjonere mot vinteren, slik at vannstanden er høy og stor nok til å sikre strømforsyning gjennom vinteren. Norge blir da nødt til å importere strøm fra utlandet, som kan være dyrere enn å produsere selv, selv om vannmagasinene har mye vann.

Strømprisen på regningen

Det kan være vanskelig å følge med på strømprisen på regningen om man har en spotprisavtale. Strømprisen som vises på regningen vil mest sannsynlig avvike noe fra den “offisielle” gjennomsnittlige spotprisen for måneden.

Avviket skyldes at strømprisen varierer time for time, og avhenger av når du forbruker strømmen. Strømprisen som vises på regningen din er den gjennomsnittlige strømprisen basert på hva strømprisen var den timen du forbrukte den.

Strømpriser; strømprisen som vises på regningen din er basert på når du forbrukte strømmen. Sammenlign strømpriser.
Strømpriser; den gjennomsnittlige strømprisen som vises på regningen din er basert på strømprisen da du forbrukte strømmen.

Strømprisen som strømleverandørene og Nord Pool oppgir som gjennomsnittlig strømpris for måneden, er basert strømprisen alle døgnets timer hele måneden – og påvirkes derfor ikke av når folk faktisk bruker strøm.

Eksempel
La oss si at den gjennomsnittlige strømprisen en måned, alle døgnets tider tatt i betraktning, var 100 øre/kWh. Denne måneden brukte du strøm kun 1 time på 3 forskjellige dager:
Time 1 mandag kl. 17-18: 150 øre/kWh
Time 2 fredag kl. 20-21: 100 øre/kWh
Time 3 onsdag kl. 12-13: 175 øre/kWh

På strømregningen din vil den gjennomsnittlige strømprisen vises som 141,7 øre/kWh. Dette avviker fra den «offisielle» gjennomsnittlige strømprisen, på grunn av når du forbrukte strømmen.

Strømpriser med strømstøtte

Mot slutten av 2022 lanserte Regjeringen strømstøtteordningen til husholdninger for å redusere strømprisene. Ordningen varer frem til mars 2023, og du mottar strømstøtte uavhengig av hvilken strømleverandør og type strømavtale du har.

Strømstøtteordningen fungerer slik at når den gjennomsnittlige markedsprisen for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre/kWh eks. mva., vil staten betale 80 prosent av prisen over dette nivået. For å nå en pris på 70 øre/kWh eks. mva. må prisen inkludert mva. nå 87,5 øre/kWh.

Historiske strømpriser

Strømprisene er oppgitt i øre per kWh, og sone 4 (Nord-Norge) er unntatt moms.

MånedSone 1Sone 2Sone 3Sone 4*Sone 5
September 2022448,36448,3694,1236,43448,36
August 2022430,36545,1123,612,82426,97
Juli 2022208,62328,472,381,92208,62
Juni 2022186,74223,3414,808,56187,65
Mai 2022206,21206,6519,7011,25206,27
April 2022217,49217,3656,3417,84217,97
Mars 2022233,80233,8021,6015,10233,81
Februar 2022150,67150,6722,5916,17150,30
Januar 2022175,79175,7932,9826,22171,41
Desember 2021221,41221,3575,9660,68220,86
November 2021132,91132,9252,1541,70133,08
Oktober 2021120,14121,6730,8821,95119,93
September 2021135,46135,4667,3951,26135,46
*Sone 4 er unntatt mva.