|

Forstår du strømregningen? | Enkelt forklart

I denne artikkelen går vi gjennom alt du trenger å vite for å forstå strømregningen. Ved å forstå hvordan strømprisen er bygd opp, blir det enklere å bytte til en billigere strømavtale!

Slik leser du strømregningen. Det kan være vanskelig å forstå strømregningen, slik leser du den.
Dyr strøm har fått mange til å se over strømregningen en ekstra gang – men vet du egentlig hva som står på den?

Strøm/kraft og nettleie

Først er det viktig å skille mellom strøm/kraft (forbruk) og nettleie.

Leverandøren av kraft er din strømleverandør, mens nettleien leveres av ditt lokale nettselskap. Dette er to forskjellige bedrifter, og du kan bare velge strømleverandør selv.

Kraft/Strøm og Nettleie kommer som regel på samme faktura selv om dette er forskjellige bedrifter. Det skal være oppgitt på strømregningen hvilken strømleverandør og hvilket nettselskap du er kunde hos.

Kraft/Strøm (forbruk)

Strøm/Kraft, også kalt strømforbruket, er den strømmen du bruker. Lading av elbil og mobiltelefon, TV, ovn, vaskemaskin osv.

Strømforbruket måles i kilowattimer (kWh), og man ser på strømregningen hvor mange kWh man har brukt i løpet av perioden for den aktuelle strømregningen. Strømprisen måles i øre/kWh, altså hvor mange øre du må betale per kWh du har brukt.

Her kan du sammenligne strømprisene der du bor!

Nettleie

Nettleie er det du betaler for å få strømmen (forbruk) fraktet til deg. Du kan se på det som det du betaler i frakt når du har bestilt noe på nettet.

Nettleiens pris settes av staten og er strengt regulert. Nettleieprisen måles i øre/kWh, altså hvor mange øre du må betale per kWh du har brukt (strømforbruk). I tillegg må man betale et fast beløp per måned for nettleien.

Strømregningen forklart

Vi deler strømregningen inn i tre deler:

1. Kraft/Strøm (forbruk)
2. Nettleie
3. Offentlige avgifter

Finn billige spotprisavtaler. Eksempel på strømregning. Hvordan lese strømregning.
Bildet over viser et eksempel på hvordan strømregningen beregnes. Denne regningen er fra strømleverandøren Kraftriket AS og er en spotprisavtale.

1. Kraft/Strøm (forbruk)

Under delen «Kraft» ser du hvor stor del av strømregningen som kommer fra strømforbruket. Her ser du antall kilowattimer (kWh) du har brukt i perioden under «Mengde», og den gjennomsnittlige prisen du har betalt per kWh (oppgitt i øre per kWh) under «Pris».

Her finner du forbruket på strømregningen. Strømregningen enkelt forklart.
Her er delen med Kraft (strømforbruket) markert. Dette er strømmen du bruker.

Den totale strømkostnaden består som regel av selve strømprisen, et påslag og/eller et fastbeløp per måned.

Les hvordan du kan spare penger ved å redusere strømforbruket her.

Strømprisen

Strømprisen er prisen for selve strømmen og er oppgitt i øre/kWh. Strømprisen finner du under «Pris», og viser hvor mange øre du må betale per kWh du har forbrukt. Strømprisen som står på regningen din er gjennomsnittsprisen for perioden. Du ser også hvor mange kWh du har forbrukt i perioden under «Mengde».

Dette er strømprisen på forbruket.
Strømprisen er markert med en rød pil. Prisen for perioden var 146,39 øre per kWh og forbruket var 446,16 kWh. Dette ganges sammen og blir Summen på 653,11 Kr.

Hva strømprisen er kommer an på hvilken type strømavtale du har. De forskjellige strømavtalene er Spotpris, Fastpris og Variabel strømpris. Du kan lese mer om de forskjellige typene strømavtaler her.

Hvilken type strømavtale du har står noen ganger på regningen. Om det ikke står på regningen hvilken type strømavtale du har kan du sjekke dette på “min side” hos din strømleverandør.

Statistikk over avtaleform strømavtaler i Norge.
På bildet over ser du statistikk som viser hvilke typer strømavtaler som er mest vanlig i forbrukermarkedet. Kilde: SSB

Som du ser på statistikken over er spotpris den vanligste avtaleformen. Grunnen til at de fleste velger spotpris er fordi den har vært billigst over tid de siste tiårene, og er anbefalt av Forbrukerrådet. I de siste periodene med ekstremt høye strømpriser ser vi at flere velger Fastprisavtaler.

Du kan lese mer om fastpris og se om det lønner seg for deg her.

Påslaget

Påslaget er oppgitt i øre per kWh (øre/kWh) og viser hvor mye strømleverandøren tar ekstra i tillegg til den opprinnelige strømprisen. I dette påslaget ligger elsertifikatet som er en statlig avgift alle strømkunder er pålagt å betale.

Påslag på strømregningen. Billig strøm.
Påslaget er markert med en rød pil. På denne strømavtalen er påslaget i minus fordi strømavtalen har en rabattperiode med rabattert pris.

Elsertifikatet ligger som regel ikke over 1 øre/kWh. Er påslaget ditt høyere enn 1 øre/kWh vil dette mest sannsynlig være profitt som går til strømleverandøren din. Om du har en strømavtale uten påslag er elsertifikatet kanskje bakt inn i fastbeløpet (om du har et fastbeløp på strømavtalen), eller at strømleverandøren betaler elsertifikatet for deg.

Om du har en Fastprisavtale eller en variabel-strømavtale er påslaget ofte baket inn i “strømprisen”. Det betyr at det ikke er spesifisert hva som er påslag og hva som er den faktiske strømprisen av det du betaler. Dette gjør at slike avtaleformer kan være vanskeligere å forstå, og mindre transparent. Det er derfor viktig å vite hvilken type strømavtale du har.

Fastbeløpet

Fastbeløpet er et fast månedlig beløp du betaler for strømavtalen. Denne kostnaden kan sammenlignes med månedsabonnement, som det du betaler hos Netflix. Fastbeløpet er som regel oppgitt uansett hvilken type strømavtale du har, og er fast hver måned. Fastbeløpet er oppgitt i kroner per måned.

Her finner du månedsgebyret på strømavtalen på strømregningen.
Fastbeløpet er markert med en rød pil (kalles også Månedsgebyr). Denne strømregningen er fra Agva Kraft AS.

Den totale strømkostnaden (forbruk) beregnes ved å gange antall kWh du har brukt i perioden med strømprisen for perioden og påslaget (om du har et påslag på strømavtalen). I tillegg kommer fastbeløpet (om du har et fastbeløp på strømavtalen).

Sammenlign tilbud på strøm fra flere leverandører

2. Nettleie

Under delen med “Nett” ser du hvor stor del av strømregningen som kommer fra nettleien. Her ser du antall kWh brukt i perioden, og prisen du har betalt per kWh. Prisen per kWh er bestemt og regulert av Staten. Nettleie er ikke noe man kan endre ved å bytte strømavtale eller strømleverandør, men det er greit å vite hva man betaler for.

Nettleie på strømregningen. Finn en billig strømavtale.
Her er delen med Nettleie (Nett) markert. Dette er det du betaler for å få strømmen fraktet til deg.

Nettleien består av ett energiledd og et fastledd. Energileddet er en bestemt pris du må betale per kWh du bruker, og vises med øre per kWh (øre/kWh). Fastleddet er et månedsbeløp man må betale fast hver måned.

Energileddet

Energileddet er en bestemt pris du må betale per kWh du bruker, og vises med øre per kWh (øre/kWh). Prisen på energileddet settes av nettselskapene selv, og varierer derfor fra selskap til selskap. Energileddet skal endres til et kapasitetsledd i 2022, men noen nettselskap har valgt å utsette denne endringen.

Energiledd på strømregningen.
Energileddet er markert med en rød pil.

Fastleddet

Fastleddet er et månedsbeløp man må betale fast hver måned. Fastleddet settes av nettselskapene selv, og varierer derfor fra selskap til selskap. Fastleddet skal også endres i den nye nettleien som kommer i 2022. Fastleddet blir da omgjort til et kapasitetsledd.

Fastbeløp på strømavtale, eksempel på regning med fastbeløp.
Fastleddet er markert med en rød pil.

Du kan lese mer om den nye nettleien, “Ny Nettleie 2022”, som innføres januar 2022 her.

3. Offentlige avgifter

De offentlige avgiftene vises ikke på strømregningen og er ikke noe man kan endre ved å bytte strømleverandør. Vi har valgt å skrive om offentlige avgifter siden de utgjør cirka en tredjedel av kostnaden for strøm og nettleie.

De offentlige avgiftene du betaler for på strømregningen er Elsertifikat, Elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).

Elsertifikat

Som vi nevnte tidligere er alle strømkunder i Norge pålagt å betale Elsertifikatet. Elsertifikatet er et påslag i strømprisen som er bestemt og regulert av Staten. Bakgrunnen for elsertifikater er å gi kraftprodusentene et insentiv til å investere i fornybar kraftproduksjon.

Elsertifikatene blir gitt til kraftprodusenter som investerer i fornybar kraftproduksjon som en belønning, som gjør deres kraftproduksjon mer lønnsom.

Elavgift

Elavgiften, også kalt forbruksavgiften, er en avgift som staten tar ekstra per kWh du forbruker. Elavgiften er laget for å gi Staten ekstra inntekter og er derfor en fiskal avgift, eller en indirekte skatt om du vil. Elavgiften fastsettes hvert år av Staten.

Prisen på Elavgiften er i 2022 fastsatt til 15,41 øre per kWh. Mellom månedene januar til mars i 2022 er Elavgiften redusert til 8,91 øre per kWh, grunnet den ekstraordinære situasjonen i perioden med ekstremt høy strømpris. 

Enova-avgift

Enova-avgiften er en avgift som går til Statens Energifond. Enova-avgiften er fastsatt av staten, og midlene går til energieffektiviserende tiltak. Prisen på Enova-avgiften er 1 øre per kWh eks. mva. og er et påslag som blir lagt til på Energileddet.

Merverdiavgift (mva)

Merverdiavgift er en skatt du må betale for å forbruke varer og tjenester i Norge. Denne avgiften må man også betale på både kraften du forbruker og nettleien. Satsen på merverdiavgiften på strømregningen er 25%.

Viktig informasjon på strømregningen

På alle strømregninger skal det være spesifisert informasjon om både ditt kundeforhold og informasjon om strømmåleren din.

For å bytte strømavtale må du vite en del informasjon om strømmåleren din. Denne informasjonen finner du som regel øverst på strømregningen.

Strømbegrep forklart

Målepunktadresse er den adressen strømmåleren er registrert på. Det er den adressen der strømmåleren registrerer strømmen som brukes der.

Om du ønsker papirfaktura i posten sendt til en annen adresse enn målepunktadressen, kan du enkelt registrere det når du bytter strømavtale eller ved å kontakte din nåværende strømleverandør.

Målernummeret brukes av strømleverandørene for å bekrefte at de sender strøm til riktig adresse og person. Målernummeret er et serienummer med kun siffer, og skal også være oppgitt på strømmåleren din.

Målepunkt-ID er strømmålerens unike identifikasjonsnummer, alle strømmålere i Norge har sitt eget nummer. Du må derfor oppgi dette nummeret for at strømleverandøren du bytter til skal ha muligheten til å finne den riktige måleren du ønsker strømavtalen på.

Totalt er ditt Målepunkt-ID 18 siffer. De 10 første sifrene er helt like for alle strømmålere i Norge, og er “7070575000”. De 8 siste sifrene er forskjellig for hver strømmåler, og noen nettleieselskaper oppgir bare de siste 8 sifrene.

Målepunkt-ID står opplyst på hver eneste strømregning du har mottatt, på noen målere finner man også Målepunkt-ID skrevet på selve strømmåleren. Om du ikke finner Målepunkt-ID kan du få det ved å kontakte ditt lokale nettleieselskap.